MS Word v běžné praxi

Seznámení s prostředím programu a možnostmi jeho úprav, jako jsou základní zásady psaní textu, změna jeho vzhledu. Využití nástrojů pro usnadnění práce (kontrola pravopisu, automatické opravy), nástrojů pro přehlednost textu (odrážky, číslování), globální nastavení dokumentu, vkládání tabulek a obrázků do dokumentu.

Rozsah školení: 5 – 10 vyučovacích hodin (začátečník/pokročilý)
Maximální počet účastníků: 15 (optimálně 10)
Požadavky na školení: učebna/zasedací místnost s připojením k internetu, vlastní PC/notebook

Osnova šklení:

Práce s textem
– font, velikost, barva, druh, zvýraznění a ohraničení písmakopírování, vyjmutí a vkládání textu
– klávesové zkratky pro zrychlení formátování a pohybu v textu  
– nastavení odsazení, řádkování, mezer a zarovnání textu
– nastavení tabulátorů, odrážek, číslování a vložení konce stránky
– automatické opravy, kontrola pravopisu
– vyhledávání v textu

Pokročilé formátování textu a používání stylů
– výhody používání stylů
– přednastavené styly
– víceúrovňové číslování a odrážky
– pokročilé formátování odstavce, tok textu a dělení slov

Tabulky
– vytvoření tabulky a její formátování
– práce s řádky a sloupci, sloučení a rozdělení buněk

Vkládání do MS Word
– vkládání tabulek a grafů z MS Excel
– vkládání obrázku
– výřez obrazovky
– práce s objekty typu SmartArt

Jak nastavit vzhled stránky a šablony
– formát a orientace papíru, okraje stránky
– záhlaví a zápatí, vložení číslování stránek
– výchozí šablona Normal.dotx
– vytváření a používání vlastních šablon
 
Práce s dokumentem
– sledování změn
– tisk a ukládání
– ochrana dokumentu

Přejít nahoru