Sdílení a spolupráce online

Uživatelé se naučí znát základní druhy služeb a nástrojů používaných pro spolupráci a sdílení informací na internetu, jako jsou sdílení technických a programových prostředků na internetu (Cloud Computing), mobilní technologie, webové aplikace, sociální sítě, webové konference a webové výukové prostředí.
Chápat výhody využívání nástrojů pro webovou spolupráci jako jsou sdílené soubory a kalendáře, znát způsoby, jakými Cloud Computing usnadňuje webovou a mobilní spolupráci, jako jsou ukládání sdílených souborů, přístup k široké nabídce webových aplikací a nástrojů a sdílení technických a programových prostředků.
Chápat princip fungování webového úložiště a znát nejčastěji využívaná webová úložiště. Sdílet, zrušit sdílení souborů a složek, nastavovat práva uživatelů pro prohlížení, úpravy a mazání souborů a složek. Nastavit sdílení webového kalendáře. Umět přidělit práva pro prohlížení a úpravy sdíleného kalendáře dalším uživatelům.

Rozsah školení: 5 vyučovacích hodin
Maximální počet účastníků: 15 (optimálně 10)
Požadavky na školení: učebna/zasedací místnost s připojením k internetu, vlastní PC/notebook

Přejít nahoru