Sociální sítě

Kurz stručně seznámí s historickým vývojem sociálních sítí, uvede jejich přehled a zaměří se především na sítě Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Budeme se věnovat nastavení uživatelských účtů, bezpečnosti na sociálních sítích a ochraně proti zneužití dat a rovněž využitím sítí jako nástroje k propagaci služeb knihoven a jako prostředku komunikace s uživateli.

Rozsah školení: 5 vyučovacích hodin
Maximální počet účastníků: 15 (optimálně 10)
Požadavky na školení: učebna/zasedací místnost s připojením k internetu, vlastní PC/notebook

Přejít nahoru