Základy práce s počítačem

Pro správné využívání informačních a komunikačních technologií je nutné znát základní pojmy, které se k nim vztahují, jako jsou počítače, příbuzná zařízení a software. Dále je důležité umět efektivně ovládat pracovní plochu počítače, pracovat s ikonami a okny a rozumět účelu použití pracovní plochy a hlavního panelu. Mezi další důležité dovednosti patří schopnost změnit některá systémová nastavení počítače, jako jsou datum a čas, hlasitost zvuku a nastavení vzhledu pracovní plochy.

Kromě toho je potřeba umět upravovat základní nastavení operačního systému a používat funkci programové nápovědy. Důležitou součástí správného využívání ICT je také znalost základních principů správy souborů a schopnost efektivního organizování souborů a složek. Znát pravidla pro ukládání dat a umět používat nástroje pro kompresi a extrahování souborů je také důležité.

Další důležitou dovedností je znalost užitečných návyků pro pojmenovávání složek a souborů, například používání smysluplných názvů pro snadnější opětovné nalezení a uspořádání souborů a složek. Je také nezbytné pochopit důležitost ochrany dat a datových zařízení před škodlivým softwarem a chápat smysl zálohování dat.

Nakonec je nutné umět nastavit různé parametry tisku dokumentů a znát účel a zásady zálohování dat, jako je pravidelnost zálohování a používání vzdáleného datového úložiště. Tyto dovednosti umožní uživatelům správné a bezpečné používání ICT a připraví je na spolehlivou práci s informačními a komunikačními technologiemi.

Rozsah školení: 5 vyučovacích hodin
Maximální počet účastníků: 15 (optimálně 10)
Požadavky na školení: učebna/zasedací místnost s připojením k internetu, vlastní PC/notebook

Přejít nahoru